Εργαλείο Εύκολης Σύλληψης Βασίλισσας

Εργαλείο εύκολης σύλληψης βασίλισσας

Το Εργαλείο εύκολης σύλληψης βασίλισσας είναι ένα έξυπνο και εύκολο στην χρήση εργαλείο για τον εγκλωβισμό της βασίλισσας. Στην βασιλοτροφία χρησιμοποιείται για την μεταφορά της βασίλισσας στην θήκη ωοτοκίας. Μια ακόμη χρήση του είναι να βοηθήσει τον μελισσοκόμο στο να σημαδέψει χωρίς να την τραυματίσει. Έτσι ο μελισσοκόμος κάνει την δουλειά του χωρίς να πρόβληματίζεται μην τραυματίσει την βασίλισσα!