Κλουβάκι Αριστέας

Κλουβάκι Αριστέας

Ένα απαραίτητο εργαλείο για την δουλειά του μελισσοκόμου ώστε να κάνει
  • Εκκόλαψη βασίλισσας
  • Εισαγωγή βασίλισσας
  • Τράπεζα βασιλισσών
  • Το μοναδικό για την εισαγωγή αγονιμοποίητης βασίλισσας