Σύστημα APiEZI

Σύστημα APiEZI

Το εργαλείο για την επαγγελματική παραγωγή βασιλικού πολτού, προσφέρει πολλά κελια με μικρό εργατικό κόστος!!

Περιέχει:

  • Θήκη εγκλωβισμού βασίλισσας (αποστέλεται και κτισμένη)
  • 14 συναρμολογούμενες βέργες
  • 420 βασιλικά κελιά
  • δυο (2) σετ δοκίδων βασιλικού πολτού
  • 6 ορθοστάτες